HomeNewsRates & tarrifs
Send e-mailContactsClient service
StevedoringForwardingTransport servicesPort agent

 Paklausimas krovinių vežimui geležinkelio transportu

  
Krovinys
Krovinio charakteristika
Krovinio įpakavimas 
Krovinio kiekis (tonų)
Vagono tipas
Vežimo pradžios vieta
Pradinė stotis
Geležinkelis
Šalis
Tarpinė stotis
Geležinkelis
Pasienis
Vežimo pabaigos data
Galinė stotis
Geležinkelis
Šalis
Tarpinė stotis
Geležinkelis
Pasienis
Vežimo pradžios data
Vagonų priklausomybė
SPAB "Lietuvos geležinkeliai" taip ne
Nuoma taip ne
Krovinio siuntėjo nuosavybė
taip ne
Vežimo sąlygos
Išsiuntimas maršrutu
Vagonų Išsiuntimas 
Smulkus Išsiuntimas  
Ypatingos vežimo sąlygos
Pavojaus kategorija
Vagonų gražinimo apiforminimas
Krovinio svoris vagone
                                  Dėkojame už bendradarbiavimą
 

                                   Prašome nurodyti savo rekvizitus

 
Firma
Šalis
E-mail
Telefonas
Faksas


Copyright © 2000, Uosto Vartai Ltd.

 www.netsana.lt

office@uosto.vartai.lt